Obowiązki informacyjne OSD i sprzedawcy ee

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. została wyznaczona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego dla sieci położonych na terenie nieruchomości, na terenie której położone jest centrum handlowe Galeria Mazovia  w Płocku  od dnia 1 kwietnia 2012 r.

 

Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. informuje, że działając jako OSD nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego (w zakresie przekazywania danych pomiarowych do OSP). W związku z tym proces bilansowania odbywa się za pośrednictwem OSD nadrzędnego (Energa-Operator S.A.). Sprzedawcy zamierzający realizować umowy sprzedaży na terenie działania Lewandpol ProEnergia Sp. o.o. muszą mieć zawarte 2 generalne umowy dystrybucyjne: z Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. i Energa-Operator.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i  Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji

Wzór Załączników 1-6 do Generalnej Umowy Dystrybucji

Lista sprzedawców, z którymi Lewandpol ProEnergia ma zawarte umowy GUD

Wniosek_o_czasowe_podłączenie_do_sieci_elektroenergetycznej

Wniosek_o_ustalenie_warunków_przyłączenia

Wzór_umowy_kompleksowej

Wniosek_o_zawarcie_umowy_dystrybucyjnej

Wniosek_o_laboratoryjne_badanie_licznika_energii_elektrycznej

Zlecenie_sprawdzenia_parametrów_jakościowych_dostarczanej_energii_elektrycznej

Struktura paliw 2014

Struktura paliw 2015

Struktura paliw 2016

Struktura paliw 2017

Struktura paliw 2018

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej LPE

Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej LPE

 

 

 

Informacja z dnia 30 września  2019 roku dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV OSDn (stan na dzień 01.10.2019 r.):

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej OSDn o napięciu wyższym niż 1 kV.