O NAS

Lewandpol  ProEnergia  jest  koncesjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym  świadczącym  usługi  w zakresie  obrotu  i  dystrybucji  energii  elektrycznej świadczącym aktualnie usługi na obszarze Galerii Mazovia w Płocku.

Lewandpol ProEnergia świadczy usługi w oparciu o udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej.

Polityka prywatności